BUCURIE ŞI CREDINŢĂ!

Părintele Cătălin Dumitrean: Gânduri despre poeziile pe care le scriu, vă rog să mi le scrieți doar pe email... Aceasta este o formă de bun simț și dialog constructiv. Vă mulțumesc pentru înțelegere și spirit dialogic.

dumitreancatalin@yahoo.com

12 ianuarie 2011

Iubire bună, iubire rea

Pe lacrimile mele, port lacrimile voastre,
o mare de suspine, un ţărm de pietre reci
şi de aceea, iarna, las umbrele să-mi poarte
luminile de suflet prin conştiinţe seci.

Făclia nu se-nclină în faţa prigonirii,
prostiei şi osândei nu-i face plecăciuni,
altarul său e milă din raza-nţelepciunii
şi un oftat de pace între deşertăciuni.

Aşa mi-e dată crucea, să văd mai mult furtuna,
cum li se duce viaţa, la unii, în suspin,
primejdiile morţii nu-mi pot strica cununa,
ci-mi întărâtă crezul să fie mai divin.

Hristos îmi e destinul, nu setea de dreptate,
El, Cerul şi Iubirea, hulit de-ai săi copii,
care poftesc mai lesne să fie geamuri mate
şi sufletul să zacă în închisori de stil.

Există o iubire, de lacrimi şi iertare,
dar mai există totuşi şi o iubire rea,
a celor care după, ce fac ceva mai mare,
îşi laudă pornirea şi dăruirea grea.

Cu-o astfel de iubire mi-am răscolit rărunchii,
căci mi-am rănit trăirea să fiu al lor chezaş
încredere de stâncă eu am avut  în unii
și am crezut că astfel devin în cer fruntaş.

  Dar, vai, trecută-i ora smereniei de gânduri,
această lume tristă e un năvod de pești,
iar cei mai mici sunt pradă, în cele patru vânturi,
ferocităţii strânse în plânsele poveşti.

Și ce să fac cu Tine, Hristoase, ce e mâine?
Cum ne vom da iubirea acestui veac urât?
Cu lacrimile tale, tu redevii o pâine,
cu lacrimile mele, eu redevin pământ...