BUCURIE ŞI CREDINŢĂ!

Părintele Cătălin Dumitrean: Gânduri despre poeziile pe care le scriu, vă rog să mi le scrieți doar pe email... Aceasta este o formă de bun simț și dialog constructiv. Vă mulțumesc pentru înțelegere și spirit dialogic.

dumitreancatalin@yahoo.com

28 decembrie 2010

Nu vă cred!

-poezie pentru toţi cei care din dragoste nemăsurată în timpul anului 2010 mi-au acordat premiul de sănătate, împletind o frumoasă şi mândră cunună de spini pentru creştetul meu. Deşi, constat că inima mea încă bate, că nu am boli închipuite ci reale, totuşi nu pot să cred că cinismul a ajuns în români, în creştini şi în oameni atât de puternic încât viaţa să devină o obsesisivă lecţie de mândrie-

Nu pot să cred că munţii sunt pământ
şi stâncile au duh de întâmplare
că pofta mea de ceruri e descânt
şi că de fapt nici vorba nu mai doare

Nu pot să cred că tot ce spun e gol
în inimi unde vântul bate harnic
că unii cotizează cu obol
şi m-au rănit cu pizmă şi mirare

Nu pot să cred în ura fără sens
acelor care cică îmi vor bine
când ei de fapt trăiesc într-un non-sens
şi nici nu ştiu ce pacoste le vine

Nu pot să cred că mă veţi judeca
la fel, după o biată supărare
şi-apoi în amintiri veţi renega
tot ce-aţi trăit în dăruirea mare

Nu pot să cred că am avut un an
ca o cămaşă de argint şi ace
şi zalele m-au suspendat în van
şi m-au lăsat cu mirul fără pace

Nu pot să cred că veţi avea un an
mai greu decât deceniul de iubire
în care eu vă culegeam din lan
prinosul de ofrandă şi trăire

Nu pot să cred că azi vă lăudaţi
că mi-aţi donat colindele de milă
şi vă simţiţi răniţi şi decimaţi
de setea mea ascunsă şi debilă

Nu pot să cred, cum cinic veţi lovi
supuşi şi blestemaţi de spurcăciune
şi-abia când la necazuri o să fiţi
vă veţi trezi din greaua înşelăciune

Eu totuşi cred, că sunteţi doar naivi
cu sânge irascibil, de furtună
şi-am să vă iert cu suflet obsesiv
căci spinii voştrii mi-au rămas cunună


Pocalul otrăvit

( În viaţă contabilizarea binelui este o ecuaţie cu două necunoscute. Timp de peste un deceniu, am cântat la toate " nunţile" de iubire, spre a aduce lumină, împăcare şi bucurie. Pentru aceasta am fost plătit cu "bani", ca orice trubadur sau muzicant ambulant, iar atunci când nunta a devenit doar o poveste, perechile de "miri", m-au dat uitării, cu conştiinţa împăcată, că au făcut totul ca eu să fiu plătit pentru leacul meu împărăteşte... Atâta doar, şi cu asta închei, că astăzi, căsnicia celor vindecaţi de mine există, la fel cum există şi povara otrăvitoare a judecăţii unui biet muzicant, din lumea aşa zis creştină şi iubitoare...)

Pocalul pe care tu l-ai dăruit,
era un fel de moarte şi de viaţă,
iar duhul lui altar de infinit
şi l-am băut spăşit spre dimineaţă

Mă obosisem tot cântând la nunţi
să fie mirii mai frumoşi ca alţii
şi am fugit cu vinul meu în munţi
să bea puţin şi ultimii sihaştrii

Habar n-aveam că vinu-i otrăvit,
că e făcut din fructul de iubire,
acelor care viaţa i-a rănit
şi mi-au lăsat şi mie de murire

În munţi când am ajuns ningea frumos
şi vinul îngheţase ca un aisberg
iar pustnicii mi-au spus cu glas duios
că ei postesc de carne şi de zaiber

Dar când să şed şi să adorm puţin
din inimă mi s-a făcut o silă
şi răul îmi părea că e divin
Iar Dumnezeu aproape ca o milă

De fapt curgeau şiroaie sângerii
căci vinul devenise încleştare
amestec de uitări şi pribegii
culegere de răni, din fiecare

Nici sfinţii n-au ştiut de fapt ce am,
dar m-au întins pe lacrime de frunze
când au văzu cum palid sângeram,
din locul unde dragostea pătrunde

Abia după un veac de oblojiri,
cu rugi şi veghe pline de simţire,
un înger mi-a adus din amintiri
puterea de a crede în trăire.

Şi m-am sculat din patul fără dor
să mă întorc în lumea fără cruce
dar oamenii crezuseră că mor
încremenit de vinul din răscruce

Eram uitat şi renegat de mulţi
nu însemnam decât o amăgire
acelor care, când erau desculţi
m-au pus să cânt la nunta lor de fire

aşa că am rămas pribeag în munţi
cu amintirea zilelor de jale
şi încă mai aştept să cânt la nunţi
pentru cei trişti şi rătăciţi pe cale