BUCURIE ŞI CREDINŢĂ!

Părintele Cătălin Dumitrean: Gânduri despre poeziile pe care le scriu, vă rog să mi le scrieți doar pe email... Aceasta este o formă de bun simț și dialog constructiv. Vă mulțumesc pentru înțelegere și spirit dialogic.

dumitreancatalin@yahoo.com

16 august 2012

CLUJUL MAICII DOMNULUI!


 
Clujul şi ochii Maicii Domnului.
   Fraţii mei clujeni! Fraţii mei creştini! Iubiţii mei fraţi de iubire creştină. Ieri au bătut din nou pentru mine clopotele Clujului. O clipă am închis ochii şi am simţit că Dumnezeu m-a luat în braţe. Ce dulce sunau. De la Mănăştur spre Feleac şi apoi spre Grigorescu. Iar Maica Domnului mi-a dat binecuvântarea de a vorbi o oră, la TVR Cluj, despre dragostea ei faţă de acest popor.
  Da, preţ de o clipă am simţit că Maica Domnului este acolo cu noi. În studio, alături de mine şi de colegul meu Dinu Criste. I-am văzut ochii deschişi. Ne privea cu emoţie şi blândă ca un cer de primăvară. Nu spunea nimic. Ne asculta sfioasele cuvinte şi părea că ne acceptă neputinţele. Iar noi vorbeam, seduşi de splendoarea clipei. Spunând lumii că nu există nimic mai frumos decât ochii cei lini ai Măicuţei!
  Of Clujul şi lacrimile Maicii Domnului! Ce frumos! Ce bună a fost Măicuţa! Să mă trimită chiar în zi de sărbătoare, după aproape 15 ani de la terminarea studenţiei şi să vorbesc oamenilor despre inima ei. Pe mine nevrednicul. Abia acum îmi dau seama că nu am meritat acest lucru. Că e prea bună Măicuţa cu mine, cu noi, cu toţi. Că ar fi trebuit să tac şi să aleg infinitul smereniei cereşti. Dar Măicuţa a vrut altfel. Să nu tac. Să mă reîntorc şi să revorbesc lumii despre iubirea ei. În Cluj! În oraşul în care Dumnezeu coboară din când în când ca să îşi odihnească lacrimile. Şi am vorbit. Cer iertare că am vorbit. Nu vă supăraţi pe mine şi nu mă judecaţi pe nedrept. Ar fi mai sărac sufletul vostru dacă eu aş tăcea. Mai ales că nu mi-au mai rămas decât cuvintele de mărturisire şi iubirea către Maica Domnului. Cum aş putea să tac? Spuneţi voi...


Închide ochii şi trăieşte clipa,
Din Cluj nu mai vin ploi peste Ardeal,
Ci însăşi toamna ce va da risipa,
Splendorilor de lacrimi şi real.

O dimineaţă şi o seară sfântă,
Ceva ciudat şi fără de contur,
În Cluj simţind o lacrimă ce cântă
Şi cade printre ochi precum un şnur.

Şi m-am văzut cu ani şi ani în urmă,
Când stelele păreau peste Feleac,
Nostalgice mioare fără turmă,
Păscând sfios pe urma unui dac.

Şi ce frumos, ce dar şi ce minune,
Acum să mă reîntorc în loc de dor,
Ca să rostesc tot ce se poate spune,
Despre iubirea rănilor ce dor.

Mi s-a făcut şi frică şi iubire,
La Cluj despre Măicuţa să vorbesc,
Cum ea curat mi s-a lăsat în fire,
Cu tot misterul dorului ceresc.